Op?i uvjeti  

Vozilo se daje u zakup samo voza?ima starijim od 21 godine s time da voza?ku dozvolu posjeduju najmanje 24 mjeseci.

Za vozila ve?ih kategorija najmoprimac mora predo?iti najmanje 2 kreditne kratice kao depozit.

Vozila se izdaju sa punim spremnikom goriva, te se u slu?aju povrata sa manje goriva napla?uje razlika uve?ana za uslugu punjenja u iznosu od 30 kn. Na?in naplate zakupa vozila dogovara se prilikom najma, pru?amo Vam pogodnost pla?anja kreditnim karticama.

 
  Osiguranje
  Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za ?tetu nanesenu tre?im licem. U?e??e u ?teti iznosi od 2000 do 10000 kn ovisno o grupi vozila. Fran?iza se napla?uje u svakom slu?aju ako se ne doka?e odgovornost naplativa od tre?e osobe.
Dodatne usluge  

Sjedalo za dijete, nosa? prtljage ili skija, na zahtjev i uz naplatu od 80 kn dnevno, a najvi?e do 240 kn po najmu

Usluga iznajmljivanja u jednoj, a povratka u drugoj poslovnici je besplatna za Hrvatsku. Povratak u inozemstvo je mogu? uz nadoplatu i ovisi o du?ini najma i mjesta predaje.

Dostava automobila izvan radnog vremena napla?uje se 70 kn, van grada dodaje se dostavna kilometra?a i gorivo.

 
 
zala hair customer service phone number human kinky curly braiding hair real hair wigs volume hair pieces uk anna coronation wig clip in hair extensions best hair extensions in utah glam seamless tape in hair extensions hair extensions lauren pope hair extensions wire hair extensions reviews curly wigs human hair uk
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!