Sve informacije i rezervacije možete dobiti na  

Rent - A - Car Auto Vernes d.o.o.

Zagreb, Petrova 47

mob. 091 2549 506

tel. 01 2431 616

e-mail: vernes.seferovic@zg.t-com.hr

 
  Gdje smo?